-
O udruzi
Postanite donator naših projekata i akcijaO udruzi
Članstvo Udruge SRMA
Tijela upravljanja i zaposlenici
Gdje smo
Izvješće o radu Udruge Srma za 2021.g.Izvješće o radu za 2020. godinuIzvješće o radu za 2019.g. 2Izvješće o radu za 2019.g. 1
Izvješće o radu za 2018.g. - 2. dio
Izvješće o radu za 2018.g. - 1. dioIzvješće o radu Udruge Srma za 2017.g.Izvješće o radu Udruge Srma za 2016.g.Izvješće o radu Udruge Srma za 2015.g.Godišnje izviješće za 2014. godinuGodišnje izviješće za 2013. godinuGodišnje izviješće za 2012. godinuGodišnje izviješće za 2011. godinuGodišnje izviješće za 2006. godinuGodišnje izviješće za 2007. godinuGodišnje izviješće za 2008. godinuGodišnje izviješće za 2009. godinuGodišnje izviješće za 2010. godinu
LVC SINJKontakti
Statut Udruge Srma 2015.
Plan i programa rada 2023.Program, financijski i operativni plan za 2022. godinu
KORISNI LINKOVI
KONTAKTI

Udruga SRMA

Brnaška 44, 21230 Sinj

tel/fax: (++385) 021/661-661
mobile: (++385) 095/8272-501
e-mail: udruga.srma@st.t-com.hr
donacije: 2330003-1100352723

 

Izvješće o radu za 2018.g. - 2. dio

17.06.'19

III.  OPĆI POSLOVI UDRUGE U 2018.g.

VIDLJIVOST RADA UDRUGE SRMA

 

Vidljivost rada Udruge Srma osigurana je kroz 395 objava o radu Srme – 82 objave u raznim medijima, te 313 objava na web stranici i Facebook profilu Srme i Lokalnog volonterskog centra.

Aktivnosti vidljivosti:

-        održavanje vlastite web stranice Udruge Srma: objavljivanje novosti, najava akcija, kao i izvješća s akcija, pozivi na akcije, fotografije i drugo. Svrha je transparentan rad Udruge i dostupnost informacija o Srmi svim građanima. Time se ujedno poštuje i podržava pravo građana na pristup informacijama.

-        Održavanje Facebook stranice s novostima u radu Udruge Srma i pozivima volonterima za razne akcije

-        medijske objave o aktivnostima udruge Srma - u 2018.g. smo imali 82 medijske objave (HIT radio, HRT Radio Split, HTV 1, TV Jadran, informativni portali: www.ferata.hr, http://www.civilnodrustvo.hr https://vijesnici.press, www.vrlika.hr.

-        isticanje roll up stalaka na javnim akcijama i izlaganjima sa logom Udruge Srma i donatora

-        izrada i distribucija info letka za članove i volontere – 1 put godišnje

Održavanje web stranice i Facebook profila obavljale su voditeljica Centra za civilno društvo i kvalitetu življenja (Snježanka) i koordinatorica volontera Lokalnog volonterskog centra Sinj (Dijana), a medijske objave i informacije za javnost pripremala je voditeljica Centra.

IZVJEŠĆIVANJE O RADU UDRUGE SRMA

Voditeljica Centra Srma Snježanka Jadrijević je izradila izvješća: Godišnje izvješće o radu Udruge Srma za 2017.g., te Financijsko izvješće za 2017.g. Svi dokumenti su usvojeni na sjednici Upravnog odbora, potom ih je pregledao Nadzorni odbor, te usvojila Skupština Udruge Srma koja je održana 8.3.2018.g. Godišnje izvješće o radu Srma je objavila na svojoj web stranici za javnost.

Također je uz pripremu projekata voditeljica Centra Srma Snježanka Jadrijević je izradila i sva potrebna završna opisna i financijska izvješća nakon provedbe projekata i u izvještajnom roku ih dostavila donatorima sukladno zakonu.

1.         Besplatna pravna pomoć u Splitsko-Dalmatinskoj županiji – završno opisno i financijsko izvješće za Ministarstvo pravosuđa za 2017. u siječnju 2018.

2.                    Program javnih potreba u civilnog društvu za 2017. – završno opisno i financijsko izvješće za Grad Sinj u siječnju 2018.

4.         Socijalna samoposluga Grada Sinja – evidencije podjele i stanja skladišta kontinuirano, pripremljene 2 zbirne informacije za javnost sa opisom strukture korisnika i kunskom vrijednosti podijeljenih artikala

5.                     Zaštita starijih osoba od siromaštva i socijalne isključenosti u Cetinskoj krajini – donator Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  - završno opisno i financijsko izvješće

 

PROGRAM RAZVOJA PROJEKATA

 

Voditeljica Centra Srma Snježanka Jadrijević je u 2018.g. pripremila slijedeće projekte:

 1. Prijava na natječaj Grada Sinja – odobreno 40.000,00 kn
 2. Besplatna pravna pomoć u Splitsko-dalmatinskoj županiji za Ministarstvo pravosuđa za 2018.g – odobren tek krajem godine, što je jako omelo rad pravnog savjetovališta
 3. LOVOR - LOKALNI VOLONTERI ZA RAZVOJ – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – za rad Lokalnog volonterskog centra Sinj – odobreno 85.000,00 kn i traje od 1.8.2018. do 31.7.2019.
 4. RERA – Rana edukacija za razvojni aktivizam – projekt za djecu – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – odobreno 80.000,00 kn, projekt traje od 1.11.2018. do 30.10.2019.
 5. 10. Jubilarno kulturno ljeto za djecu ''Ljeto je eto, a šta sad?'' – prijava za Grad Sinj – odobreno 3.000,00 kn
 1. 10. Jubilarno kulturno ljeto za djecu ''Ljeto je eto, a šta sad?'' – prijava za Splitsko-dalmatinsku županiju – odobreno 3.000,00 kn
 2. Izložba slika ''Vertikala ljudskosti'' – prijava za Grad Sinj – odobreno 3.000,00 kn

 

 

KNJIGOVODSTVENI POSLOVI

Udruga Srma ima vlastito knjigovodstvo, a poslove obavlja Snježanka Jadrijević, samostalni knjigovođa.

Knjigovođa je pripremila i predala FINAi:

-          U veljači 2018. – 5 godišnjih financijskih izvješća za 2017. (za Srmu i 2 udruge po dvostavnom knjigovodstvu – Račun prihoda i rashoda, Bilanca i Bilješke uz financijsko izvješće za svaku, te 2 godišnja financijska izvješća po jednostavnom knjigovodstvu – Godišnji izvještaj o primicima i izdacima i Bilješke uz financijsko izvješće za svaku)

-          u srpnju 2018. – 3 polugodišnja financijska izvješća za razdoblje 1.-6.2018. (za Srmu i za još 2 udruge po dvostavnom knjigovodstvu)

U 2018.g. ostvareni su prihodi samofinanciranja rada iz pružanja usluge knjigovodstva za 2 udruge, a za jednu udrugu usluga je pružena besplatno.

 


IV. RAD UPRAVNIH TIJELA u 2018.g.

 

UPRAVNI ODBOR

Članovi upravnog odbora su: Selime Ljubijankić-Delonga - dopredsjednica, Mirjana Bandalo - tajnica, Jasminka Vujević i Dijana Filipović Grčić članice, te Snježanka Jadrijević - predsjednica Upravnog odbora i Udruge Srma. Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge Srma su: Snježanka Jadrijević – predsjednica,  Selime Ljubijankić-Delonga - dopredsjednica, Mirjana Bandalo – tajnica. Mandat Upravnog odbora traje do 12.3.2020.g.

Svi članovi Upravnog odbora volonterski su obavljali ovaj posao, bez naknade.

Tijekom 2018.g. Upravni odbor je imao ukupno 3 sjednice, te zbog česte komunikacije elektroničkom poštom nije bilo potrebe za dodatnim sastancima. Sjednice su se održavale u uredu Udruge Srma u Galeriji Galiotović i protjecale su u skladu sa statutarnim odredbama, bile su dobro pripremljene, te se može zaključiti da je Upravni odbor tijekom 2018.g. radio kvalitetno i produktivno. Sjednice su održane: 2.3., 12.9. i 17.12.2018.

Uz redovito izvješćivanje Upravnog odbora, Upravni odbor je izradio / donio i slijedeće:

– Godišnje izvješće o radu Srme s Financijski izvješćem i Izvješćem o radu Upravnog odbora za 2017.g. za Redovnu godišnju Skupštinu Srme u 2018.g.

– Program i proračun za 2019.g. te financijski plan za 2019.g., kao i rebalans financijskog plana za 2018.g.

– UO je sazvao i pripremio 2 skupštine koje su održane 8.3.2018.g. i 20.12.2018.g.

– Prihvaćeni su i odobreni brojni projekti i aktivnosti

Predsjednica je redovno informirala Upravni odbor o stanju projekata i programa u 2018.g., otvorenim natječajima i suradnji s drugim udrugama na sjednicama, elektroničkom poštom i info letcima.

Na kraju 2018.g. Srma je imala 24 članova - 11 redovnih, 11 redovnih pridruženih članova (volontera) i 3 počasna člana.

 

 

SKUPŠTINA

U 2018.g. održane su dvije skupštine zbog usklađenja sa zakonskim normama.

 

1. REDOVNA GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA u 2018.g.

 

8.3.2018.g. održana je redovna godišnja izvještajna Skupština za 2017.g.. Skupštini je nazočilo 14 članova od kojih njih 6 u statusu redovnog člana s pravom glasa, te ostali članovi u statusu redovnog pridruženog člana volontera koji nemaju pravo glasa niti biti birani u tijela Udruge i volonteri. Na skupštini su podnesena izvješća o radu, financijsko izvješće, izvješće o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za 2017.g. Sva izvješća su usvojena. Prisutni su upoznati s projektima u provedbi i postupku prijave: Treća dob – u sridu! za starije osobe, Lokalni volonterski centar Sinj, Kultura za djecu Sinja i okolice – kreativne radionice za djecu, Kreativne radionice za žene, Primarna pravna pomoć u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Socijalna samoposluga Grada Sinja.

 

 

2. REDOVNA SKUPŠTINA u 2018.g.

Skupština je održana 20.12.2018.g. Skupštini nazočno ukupno 16 članova i volontera, od kojih njih 8 u statusu redovnog člana s pravom glasa, 4 člana u statusu redovnog člana volontera koji nemaju pravo glasa niti biti birani u tijela Udruge, te 4 pridružena volontera. Skupština je donijela Rebalans financijskog plana za 2018.g., plan i program rada, i financijski plan za 2019.g. Nakon toga je uslijedila božićna zabava na kojoj su dodijeljene posebne zahvalnice Udruge MI ''Otisak srca'' i nagrade koje su primile: članice Upravnog odbora Mira Bandalo, Jasminka Vujević i Selime Ljubijankić, potom

 

 

 

 

 

 

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Članovi Nadzornog odbora su  Mirela Pletikosić, Katica Cvrlje i Slavenka Maršić kao  Predsjednica istog. Mandat članova Nadzornog odbora traje do 12.3.2020.g.

Nadzorni odbor održao je jednu sjednicu 8.03.2018.g. na kojoj je razmatrao izvješća o poslovanju Udruge Srma u 2017.g., te ih usvojio i pripremio Izvješće Nadzornog odbora o radu Udruge Srma u 2017.g. u kojem ističu da ne nalaze nepravilnosti u radu.

Svi članovi Nadzornog odbora volonterski su obavljali ovaj posao, bez naknade.

 


V.  FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE SRMA ZA 2018.g.

 

U 2018.g. Srma je imala 326.843,72 kn prihoda i 322.243,71    kuna rashoda, te je ostvarila višak prihoda 4.600,01 što se ulaže u nastavak poslovanja u narednom razdoblju.

 

II. PRIHODI U 2018.g.

 

U 2018.g. ostvareno je 326.843,72 kn prihoda. Rad Udruge Srma financirao se iz ovih izvora:

 

OPIS

Iznos u kunama

% udio u prihodima

Ukupni prihodi ostvareni u 2018.godini

326.843,72 kn

100,00%

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (prihodi od pružanja usluga financijskog konzaltinga i knjigovodstvene usluge)

7.882,50 kn

2,41%

Prihodi od članarina

840,00 kn

0,26%

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

15,33 kn

0,0047%

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

230.413,43 kn

70,50%

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - LOVOR - lokalni volonteri za razvoj

13.431,58 kn

4,11%

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - RERA - Rana edukacija za razvojni aktivizam

1.519,23 kn

0,46%

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Treća dob - u sridu!

133.842,62 kn

40,95%

Ministarstvo pravosuđa Primarna pravna pomoć u Sinju, Cetinskoj krajini i Splitsko-dalmatinskoj županiji

81.620,00 kn

24,97%

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

49.000,00 kn

14,99%

Županija splitsko-dalmatinska (Splitsko-dalmatinska županija – Jubilarno 10. ljeto za djecu

3.000,00 kn

0,92%

Grad Sinj( Program javnih potreba 40.000,00)

40.000,00 kn

12,24%

Grad Sinj( 10. Ljeto za djecu)

3.000,00 kn

0,92%

Grad Sinj( Izložba slika)

3.000,00 kn

0,92%

Prihodi od trgovačkih društva i drugih pravnih osoba (Croatia osiguranje - donacija mlijeka i tjestenine za Socijalnu samoposlugu Grada Sinja)

7.720,00 kn

2,36%

Prihodi od građana i kućanstava (1.930,00 za rad Udruge Srma, 16.419,34 - donacije hrane, higijenskih artikala i ostalog za Socijalnu samoposlugu Grada Sinja)

18.349,34 kn

5,61%

otpis obveza

12.623,12 kn

3,86%

 

 

 

RASHODI U 2018.g.

Udruga Srma je u 2018.g. imala ukupno 322.243,71    kuna.

 

Ukupno ostvareni rashodi organizacije u 2018.

322.243,71

100,00%

1

Rashodi za radnike (Plaće neto        146.349,43, Doprinosi iz plaće MIO I i MIO II       38.114,75, Porezi i prirezi iz plaća          6.109,48, Doprinosi za zdravstveno osiguranje          29.539,00, Doprinosi za zapošljavanje  3.239,76)

223.352,42

69,31%

2

Materijalni rashodi (Službena putovanja radnika 1.899,00, Naknade za prijevoz na posao      1.798,00,

Naknade volonterima za obavljanje djelatnosti         650,00, Naknade troškova službenih putovanja volonterima     90,00, Naknade ostalih troškova volonterima     210,00, Usluge telefona, pošte i prijevoza         7.986,22, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       150,00, Usluge promidžbe i informiranja        7.558,07, Zakupnine i najamnine       6.768,00, Intelektualne i osobne usluge            13.500,00, Ostale usluge      2.914,60, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   15.403,26, Sitan inventar           120,00, Članarine (LAG Cetinska krajina)            200,00, Ostali nespomenuti materijalni rashodi            327,98)

59.575,13

18,49%

3

Rashodi amortizacije

3.480,00

1,08%

4

Financijski rashodi (Bankarske usluge i usluge platnog prometa          1.113,80, Zatezne kamate    4,06)

1.117,86

0,35%

5

Donacije (Tekuće donacije - Socijalna samoposluga Grada Sinja)

24.139,34

7,49%

6

Ostali rashodi (Otpisana potraživanja           starih projekata 9.916,54, Ostali nespomenuti rashodi             662,42)

10.578,96

3,28%

 

 

 

VI. DONATORI I PODRŽAVATELJI UDRUGE SRMA U 2018.g.

 

U 2018.g. rad Udruge Srma pomoglo je ukupno preko 300 donatora, a 5 je pomoglo novčanim donacijama. Građani su bili najbrojniji donatori u akciji prikupljanja hrane i higijenskih artikala za socijalnu Samoposlugu Grada Sinja, dok su ostali donirali materijale za radionice i novac za ostale aktivnosti.

 

 

Donator

donacija

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

148.793,43

Ministarstvo pravosuđa

81.620,00

Grad Sinj

46.000,00

 

Javni prostori za izložbe i javne akcije

Prostor za psihološko predavanje

Građani / građanke (za rad Udruge Srma, humanitarne akcije - donacije hrane, higijenskih artikala i ostalog za Socijalnu samoposlugu Grada Sinja)

18.349,34

 

Materijali za kreativne radionice za djecu i žene

Croatia osiguranje - donacija mlijeka i tjestenine za Socijalnu samoposlugu Grada Sinja

7.720,00

Županija splitsko-dalmatinska

3.000,00

Kulturno-umjetničko središte Sinj

Galerija Galiotović

- izložba radova žena s kreativne radionice

- prostor za izložbu slika Mande Klarice ''Lude 80.-te''

Grad Trilj

Prostor za psihološko predavanje

Općina Otok

Prostor za psihološko predavanje

Grad Vrlika

Prostor za psihološko predavanje

Viteško alkarsko društvo

Prostor za predavanje dr. Mislava Radića (Alkarski dvori)

Swing consulting

Knjigovodstveni programi

 

VII. ZAPOSLENICI I VANJSKI STRUČNI SURADNICI U 2018.g.

U Udruzi Srma tijekom 20178.g. bilo je zaposleno ukupno 7 osoba na Ugovor o radu i Ugovor o djelu:

 1. Snježanka Jadrijević – zaposlena pola godine na pola radnog vremena i pola godine na puno radno vrijeme - voditeljica Centra za civilno društvo i kvalitetu življenja, voditeljica projekata, knjigovodstveno-financijskih i administrativnih poslova, razvoj projekata; izrađuje opisna i financijska izvješća o provedbi projekata i na razini udruge.
 2. Dijana Filipović Grčić – zaposlena na neodređeno nepuno radno vrijeme dio godine na ¼ i dio na ½ radnog vremena - koordinatorica volontera u Lokalnom volonterskom centru, asistent projekata i administrativni tajnik, vodi evidencije volonterskih akcija, volontera i volonterskih sati, organizacijski poslovi, izvoditelja projektnih aktivnosti i kreativnih radionica za djecu
 3. Gordana Nasić, pomagač u kući na pola radnog vremena ugovor sklopljen od 9.1.2018. do 30.11.2018.
 4. Helena Lovrić, pomagač u kući na pola radnog vremena ugovor sklopljen od 12.1.2018. do 30.11.2018.
 5. Anita Šimleša, pomagač u kući na pola radnog vremena ugovor sklopljen od 21.8.2018. do 7.9.2018.
 6. Marija Pupić Vurilj, diplomirana pravnica

-           voditeljica pravnog savjetovališta na ugovor o radu od 1.9.2018.  do 31.12.2018.

-           voditeljica pravnog savjetovališta na ugovor o djelu od 1.7.2018.  do 31.8.2018.

-           voditeljica pravnog savjetovališta na ugovor o volontiranju od 10.1.2018.  do 31.6.2018.

 1. Slavenka Maršić, voditeljica psihološkog savjetovališta

-           za starije na ugovor o djelu od 1.2.2018.  do 30.11.2018., a od 1.12.2018. na Ugovor o volontiranju

-           za djecu na ugovor o djelu od 5.11.2018.  do 31.12.2018. (trajanje projekta do 31.10.2019.)

 

 

VIII. ZAKLJUČAK

U 2018.g. Udruga Srma je svoje poslovanje temeljila na Programu rada za 2018.g., te na prijavi projekata na natječaje. Zahvaljujući razvoju novih projekata povećala je raznolikost usluga kao i prihode u odnosu na 2017.g.

Radu Udruge posebno su svojim angažmanom pridonijeli i članovi Upravnog odbora, volonteri, Mirjana Bandalo, Selime Ljubijankić Delonga i Jasminka Vujević, koje su se posebne istakle svojim dugogodišnjim volontiranjem za što su primile posebne zahvalnice ''Otisak srca'' i nagrade, te brojni drugi volonteri koji su sudjelovali u provedbi brojnih akcija. Ističemo veliki doprinos naših volontera s najvećim brojem sati volontiranja: Marija Mandac s 552 volonterska sata koja je iz kategorije opće populacije, najbolja mlada volonterka nam je Ana Galić s 60 volonterskih sati. Dok su volonterke seniorke Višnja Miloš s 52 sata koja volontira na dječijim radionicama i Marica Munivrana volonterka seniorka sa 17 sati.

Svim volonterima, donatorima, suradnicima i podržavateljima veliko hvala na osobnom trudu, radu, vremenu, vještinama i sredstvima koje su s radošću utkali u brojne kvalitetne akcije Udruge Srma i time pridonijeli poboljšanju kvalitete življenja građana i razvoju civilnog društva u Sinju i Cetinskoj krajini.

 

U Sinju, 8.3.2019.g.

 

MP

Izvješće pripremila:

Snježanka Jadrijević

Predsjednica

« natrag

 

Program se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Udruga Srma je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Grad Sinj

Splitsko-dalmatinska županija


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Hrvatski centar za razvoj volonterstva


Trostruko A za građane

Delegacija EU u RH

Zaklada Kajo Dadić

Općina Nerežišća

Pravobraniteljica za djecu

Swing Consulting

Hit Radio

Ferata

www.sinj.com.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Radio Sunce

Web dizajn, izrada web stranica