-
O udruzi
Postanite donator naših projekata i akcijaO udruzi
Članstvo Udruge SRMA
Tijela upravljanja i zaposlenici
Gdje smo
Izvješće o radu Udruge Srma za 2021.g.Izvješće o radu za 2020. godinuIzvješće o radu za 2019.g. 2
Izvješće o radu za 2019.g. 1
Izvješće o radu za 2018.g. - 2. dioIzvješće o radu za 2018.g. - 1. dioIzvješće o radu Udruge Srma za 2017.g.Izvješće o radu Udruge Srma za 2016.g.Izvješće o radu Udruge Srma za 2015.g.Godišnje izviješće za 2014. godinuGodišnje izviješće za 2013. godinuGodišnje izviješće za 2012. godinuGodišnje izviješće za 2011. godinuGodišnje izviješće za 2006. godinuGodišnje izviješće za 2007. godinuGodišnje izviješće za 2008. godinuGodišnje izviješće za 2009. godinuGodišnje izviješće za 2010. godinu
LVC SINJKontakti
Statut Udruge Srma 2015.
Plan i programa rada 2023.Program, financijski i operativni plan za 2022. godinu
KORISNI LINKOVI
KONTAKTI

Udruga SRMA

Brnaška 44, 21230 Sinj

tel/fax: (++385) 021/661-661
mobile: (++385) 095/8272-501
e-mail: udruga.srma@st.t-com.hr
donacije: 2330003-1100352723

 

Izvješće o radu za 2019.g. 1

15.04.'20

UDRUGA ZA CIVILNO DRUŠTVO I KVALITETU ŽIVLJENJA SRMA

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

za 2019.g.

 

Udruga Srma

Brnaška 44

21230 Sinj

021/661-661

udruga.srma@st.t-com.hr

www.udruga-srma.hr

Facebook: Udruga Srma

OIB: 76290518371

MB: 01997912

RNO:0046841

Registarski broj u Registru udruga: 17002425

Šifra djelatnosti: 9499


Sadržaj

I.  UVODNI SAŽETAK.. 3

II.  DETALJAN OPIS REALIZACIJE PROGRAMA.. 4

1.1.       CENTAR ZA UDRUGE – razvoj  kapaciteta udruga. 4

1.2.       LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR SINJ – RAZVOJ  VOLONTERSTVA I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA   4

1.2.1.    edukacija građanstva i srednjoškolaca o volonterstvu – od 2008.g. 5

VOLONTERI UDRUGE SRMA U 2019.G. –. 6

1.3.       MEĐUSEKTORSKA SURADNJA.. 10

PARTNERSTVA U 2019. 10

SURADNJA U 2019.: 11

1.4.       MREŽA UDRUGA GRADA SINJA.. 11

2.1.       SOCIJALNE USLUGE.. 12

2.1.1.    ''ZAŠTITA STARIJIH OSOBA OD SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U CETINSKOJ KRAJINI'' - izvaninstitucionalni oblik skrbi o starijim osobama i prevencija institucionalizacije. 12

2.1.2.    KULTURA ZA DJECU SINJA I OKOLICE - KREATIVNO SLOBODNO VRIJEME ZA DJECU UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA - kreativne radionice za djecu iz osnovnih škola: glina, slikanje, svaštara i ručni rad.. 12

2.2.       ZAŠTITA ZDRAVLJA - PROGRAMI PREVENCIJE I ZAŠTITE ZDRAVLJA.. 13

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA STARIJE I DJECU.. 13

2.2.1.    EDUKATIVNI PROGRAM – JAVNA PREDAVANJA u svrhu zaštite zdravlja. 14

2.2.2.    OČUVANJE ZDRAVLJA KROZ OČUVANJE OKOLIŠA, PROIZVODNJU ZRAVE HRANE I ZDRAVU PREHRANU – od 2011. 16

2.3.       ZAŠTITA PRAVA.. 16

BESPALTNO PRAVNO SAVJETOVALIŠTE ZA GRAĐANE – PRIMARNA PRAVNA POMOĆ – od 2006. s prekidima  16

2.4.       HUMANITARNI PROGRAM2. 18

2.4.1.    javne akcije prikupljanja hrane i higijenskih artikala za Socijalnu samoposlugu Grada Sinja u 3 prodajna centra - u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Sinj 18

2.4.2.    socijalna samoposluga Grada Sinja - podrška Gradskom društvu Crvenog križa Sinj – od studenog 2015. 19

2.4.3.    sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima drugih udruga. 19

U 2019.g.Srma osim suradnje s Gradskim društvom Crvenog križa Sinj nije sudjelovala u humanitarnim akcijama drugih lokalnih dionika. 19

III.  OPĆI POSLOVI UDRUGE U 2019.g. 19

VIDLJIVOST RADA UDRUGE SRMA.. 19

IZVJEŠĆIVANJE O RADU UDRUGE SRMA.. 20

PROGRAM RAZVOJA PROJEKATA.. 20

KNJIGOVODSTVENI POSLOVI 21

IV. RAD UPRAVNIH TIJELA u 2019.g. 21

UPRAVNI ODBOR.. 21

SKUPŠTINA.. 21

NADZORNI ODBOR.. 22

V.  FINANCIJSKO IZVJEŠĆE UDRUGE SRMA ZA 2019.g. 23

VI. DONATORI I PODRŽAVATELJI UDRUGE SRMA U 2019.g. 24

VII. ZAPOSLENICI I VANJSKI STRUČNI SURADNICI U 2019.g. 24

VIII. ZAKLJUČAK.. 25

I.  UVODNI SAŽETAK

U 2019.g. Udruga Srma je realizirala projekte, aktivnosti i akcije na 8 programskih područja sukladno Godišnjem programu rada za 2019., te je s manjim odstupanjima u dinamici provedbe zacrtani program za 2019.g. gotovo u cijelosti realiziran. U 2019.g. Srma je svojim djelovanjem izravno pomogla ili svojim programima i projektima obuhvatila preko 20000 korisnika iz različitih kategorija na prostoru Splitsko-dalmatinske županije: ugrožene skupine i pojedinci posebice osobe i obitelji zahvaćene siromaštvom ili u riziku od siromaštva, pravno neuki građani, starije osobe narušenog zdravlja, samci, žene oboljele i liječene na dojci, učenici osnovnih i srednjih škola, djeca predškolske dobi, djeca i mladi s teškoćama u razvoju, udruge građana, osobe s invaliditetom, članovi Udruge Srma i volonteri, građani svih životnih dobi, pravne osobe iz sva 3 sektora (jedinice lokalne samouprave, poduzeća, institucije, udruge), slušatelji Hit radija i HRT Radio Splita, gledatelji regionalne TV Jadran i HRT 1, te čitatelji više internet portala.

Svim aktivnostima Srma je ostvarivala svoje osnovne ciljeve osnivanja - razvoj civilnog društva i poboljšanje kvalitete življenja - promicanje, razvoj i unaprjeđenje civilnog društva i kvalitete života u lokalnim zajednicama kroz razvoj civilnog društva, jačanje socijalne kohezije, cjeloživotno volontiranje i neformalno obrazovanje, aktivno uključivanje građana u kreiranje društva po mjeri građana te pružanje usluga od interesa za opće dobro.

Svojim je djelovanjem u 2019.g. Udruga Srma nastavila pridonositi svojoj misiji - izgradnja socijalno osjetljive lokalne zajednice u skladu s potrebama svakog njenog člana, zajednice čiji građani aktivno sudjeluju u oblikovanju života i zajedno s relevantnim čimbenicima rješavaju probleme po načelima solidarnosti, humanitarnosti, tolerancije i demokratskog dijaloga.

Svime navedenim ispunjava se svrha osnivanja Udruge - razvijeno i osnaženo civilno društvo, aktivni i uključeni građani, bolja kvaliteta življenja građana, poboljšano zdravlje i zaštićene i potpomognute ranjive skupine.

U 2019.g. Srma je imala 311.097,41 kn prihoda i 314.607,47 kuna rashoda, te je ostvarila manjak prihoda 3.510,06 što se pokriva iz vlastitih izvora, odnosno viškova iz prethodnih godina.

U osmišljavanju, pripremi, organizaciji i provedbi aktivnosti, programa i projekata sudjelovalo je ukupno 145 volontera, članica Srme i Kluba, te vanjskih volontera i maloljetnih volontera s ukupno 1408 volonterskih sati.

Rad Udruge Srma je u ovom razdoblju pomoglo preko 300 donatora, od čega najveći broj građani donacijama u naravi. Najveći donatori Udruge Srma u 2019.g. bili su Ministarstvo za demografiju,  obitelj,  mlade  i  socijalnu  politiku    ,  Ministarstvo   pravosuđa     , Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija.

Udruga je i u 2019.g. nastavila koristiti 2 prostorije u Galeriji Galiotović koje joj je za redoviti rad, uz mjesečni najam, dodijelio Grad Sinj u Galeriji Galiotović. Novi ugovor o najmu prostora sklopljen je s Kulturno umjetničkim središtem Sinj kojemu je Grad Sinj kao vlasnik prostora ugovorno povjerio upravljanje zgradom Galerije Galiotović. Novi ugovor je sklopljen na 4 godine do rujna 2022. Korišteni su i drugi prostori: dvorana Galerije Galiotović, gradski trgovi i parkovi za realizaciju aktivnosti, Alkarski dvori.

O projektnim aktivnostima u 2019.g. bilo je ukupno 476 objava od čega 58 medijskih objava u drugim medijima, te 418 objava na web stranici i Facebook profilu Srme i Lokalnog volonterskog centra.

II.  DETALJAN OPIS REALIZACIJE PROGRAMA

Udruga Srma je u 2019.g. provodila slijedeće projekte:

1.         Lokalni razvoj i kvaliteta života na području Grada Sinja - 2019. – donator Grad Sinj

2.         LOVOR – Lokalni volonteri za razvoj – rad Lokalnog volonterskog centra Sinj – donator Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – 1.8.2018. – 31.7.2019.

3.         RERA – Rana edukacija za razvojni aktivizam – projekt za djecu – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – odobreno 80.000,00 kn, projekt je trajao od 1.11.2018. do 30.11.2019.

4.         Besplatna primarna pravna pomoć u Sinju, Cetinskoj krajini i Splitsko-dalmatinskoj županiji – 2019. – Ministarstvo pravosuđa

5.         - 11. Kulturno ljeto za djecu - Ljeto je eto, a šta sad? 7/2019. – Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija

6.         Kultura za djecu Sinja i okolice – kreativne radionice za djecu – donator Grad Sinj i građani

7.         Socijalna samoposluga Grada Sinja – nositelj Grad Sinj, Gradsko društvo Crvenog križa Sinj, Srma partner

1. CENTAR ZA CIVILNO DRUŠTVO

1.1. CENTAR ZA UDRUGE – razvoj  kapaciteta udruga

1.1.1.   podrška udrugama i građanskim inicijativama u osnivanju, planiranju i provedbi aktivnosti, edukativne radionice i  javna predavanja, pružanje usluga kopiranja, internet corner, informiranje i savjetovanje o projektima, o poslovanju udruga – U 2019.g. Srma je pružila usluge informiranja i savjetovanja o projektima i poslovanju udruge za 5 udruga.

1.1.2.   besplatni knjigovodstveni savjeti pruženi su za dvije udruge za koje Srma besplatno vodi knjigovodstvo kao vid sektorske potpore. Za 2 udruge usluge knjigovodstva se naplaćuju kao oblik gospodarske djelatnosti Srme, odnosno samofinanciranja. Vršene uz naplatu prema postojećem cjeniku Udruge Srma.

1.1.3.   izgradnja kapaciteta lokalnih udruga s područja Cetinske krajine za korištenje sredstava iz EU fondova – edukacije članstva o mogućnostima korištenja EU fondova za financiranje projekata – nije bilo aktivnosti

1.2. LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR SINJ – RAZVOJ  VOLONTERSTVA I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA

U prosincu 2019.g. Lokalni volonterski centar Sinj Udruge Srma dobio je Certifikat kvalitete na 3 godine. Podnesen je zahtjev za certificiranje VC-a Hrvatskom centru za razvoj volonterstva, obavljena je samoprocjena i dostavljeni dokazi o obavljenoj samoprocjeni za certificiranje sukladno Standardima kvalitete volonterskih centara, provedba procjene prijavitelja za postupak certificiranja, obavljena je procjena na terenu. Dodjela Certifikata obavljena je u Zagrebu 10.12.2019. u organizaciji Hrvatskog centra za razvoj volonterstva.

1.2.1. Edukacija građanstva i srednjoškolaca o volonterstvu – od 2008.g.

Udruga Srma je u 2019.g. nastavila svoj višegodišnji rad na edukaciji srednjoškolaca o volonterstva kroz Prezentacije i promocije volonterstva u 2. i 3. razredima triju srednjih škola u Sinju. Izravne 30 minutne prezentacije učenicima u razredima i podjela letaka o volonterstvu i kataloga volonterskih programa za 2019.g.            održane su od 2.-5. mjeseca 2019.  Održano je 17 prezentacija i promocija volonterstva koje su obuhvatilo 310 učenika kojima je podijeljeno isto toliko letaka o radu Lokalnog volonterskog centra Sinj i kataloga volonterskih programa za 2019.g. Obuhvaćeni su učenici iz svih 6 JLS u Cetinskoj krajini, odnosno iz 42 lokalna naselja.

 

 

 

1

2

3

Škole

3

Gimnazija Dinka Šimunovića

SSŠ Bana Josipa Jelačića

TIŠ Ruđera Boškovića

broj prezentacija

17

5

10

2

broj učenika

310

105

122

33

 

1

Aržano

2

22

Otok

28

 

2

Bajagić

1

23

Potravlje

4

 

3

Bitelić

3

24

Radošić

6

 

4

Brnaze

19

25

Ruda

8

 

5

Budimiri

1

26

Rumin

5

 

6

Čaporice

7

27

Sinj

79

 

7

Čitluk

5

28

Suhač

3

 

8

Dicmo

5

29

Satrić

1

 

9

Gala

6

30

Strmendolac

1

 

10

Glavice

30

31

Tijarica

1

 

11

Gljev

1

32

Trilj

18

 

12

Grab

6

33

Turjaci

11

 

13

Hrvace

10

34

Ugljane

1

 

14

Jasensko

3

35

Udovičići

4

 

15

Karakašica

5

36

Vedrine

2

 

16

Košute

7

37

Velić

4

 

17

Lučane

3

38

Vinalić

1

 

18

Maljkovo

1

39

Vojnić

1

 

19

Maovice

1

40

Vučipolje

1

 

20

Nova Sela

2

41

Vrabač

1

 

21

Obrovac

3

42

Vrlika

9

 

 

UKUPNO PREZENTACIJA:

17

UKUPNO UČENIKA:

310

UKUPNO NASELJA:

42

GRAD SINJ

169

GRAD TRILJ

42

OPĆINA OTOK

45

UKUPNO JEDINICA LOKANE SAMOURAVE:

6

OPĆINA HRVACE

33

GRAD VRLIKA

15

OPĆINA DICMO

6

 

1.2.2. edukacija organizatora volonterskih aktivnosti

U suradnji s Gradom Vrlikom i Općinom Hrvace koji su osigurati prostor, Udruga Srma je organizirala 2  edukativne radionice za lokalne organizatore volontiranja i zainteresirane građane s područja ove 2 JLS - stručne i edukativne radionice za lokalne organizatore volontiranja i zainteresirane građane o 3 osnovna područja: 1. Zakonski okvir rada udruga i volontiranja, 2. volontiranje s financijsko-računovodstvenog aspekta - mogućnosti i obveze udruga; 3. praktični okvir volontiranja - planiranje, provedbe i evidentiranje volonterskih aktivnosti, dostavljanje izvješća Ministarstvu socijalne politike i mladih, vođenje elektroničkog obrasca za evidenciju volonterskih sati; osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem koje nezaposlenima mogu pomoći kod dobivanja posla. Svakom organizatoru volontiranja uručen je CD sa svim potrebnim zakonima, uredbama i pravilnicima, te primjercima obrazaca evidencije volontiranja koje lako mogu prilagoditi sebi i voditi urednu evidenciju. Za vrijeme edukacije isplanirane su jednostavne volonterske akcije koje su se naknadno provele u lokalnoj zajednici. Organizirane su 2 edukativne radionice – u gradskoj vijećnici u Vrlici i općinskoj vijećnici u Hrvacama. 8 organizatora volontiranja (6 Vrlika i 2 Hrvace) sa 20 osoba predstavnika osposobljeno za kvalitetnu pripremu i provođenje vol. aktivnosti i izdavanje potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem. Lokalni organizatori volontiranja uz podršku Srme organizirali su po jednu volontersku akciju u Vrlici i u Hrvacama sa 16 uključenih volontera. Individualno savjetovanje za 3 lokalna organizatora volontiranja (Crveni križ Vrlika – priprema projekata za natječaje; KUD Peruča – zakonski okvir organizacije UZV pregleda; Centar fra Ante Sekelez – savjetovanje u vezi inkluzivnog volontiranja)

Provedene su također 3 interaktivne dvosatne edukacije za organizaciju jednostavnih volonterskih akcija u svakoj od 3 sinjske srednje škole po jedna za učenike volontere. Potom su se organizirale i provele zasebne školske akcije koje su učenici odabrali uz podršku profesora i projektnog tima.               Obuhvaćeno je 49 srednjoškolca. Pripremljene i provedene 4 volonterske akcije u kojima je sudjelovao 31 učenik.

1.2.3. Organizacija volonterskih akcija / aktivnosti – od 2005.g.

PROGRAM ''CJELOŽIVOTNO VOLONTIRANJE U CETINSKOJ KRAJINI'' 2006.-2019.

Lokalni volonterski centar u Sinju Udruga Srma je osnovala 2006.g. Provodeći brojne volonterske aktivnosti i akcije, edukacije, informiranje građana i promociju volonterstva Udruga Srma radi na postizanju lokalne socijalne kohezije kao svoje glavne misije.

Donatori: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Sinj

Cilj programa volonterskog centra pod nazivom ''Cjeloživotno volonterstvo'' je jačanje građanskog aktivizma u lokalnoj zajednici kroz promociju i razvoj volonterstva među građanima svih životnih dobi.

VOLONTERI UDRUGE SRMA U 2019.G. –

145 VOLONTERA SA 1408 VOLONTERSKIH SATI NA 39 AKCIJA I AKTIVNOSTI

Prema evidenciji volontiranja za 2019 g. ukupno je volontiralo 145 osoba sa 1408 volonterskih sati. Najveći pojedinačni broj volonterskih sati je 439. Najveći broj volontera je iz dobne skupine od 46-65 godina života – njih 51. Značajan udio čine i osobe iz dobne skupine od 31-45 sa 34 volontera i oni iz dobne skupine 15-17 godina kojih je bilo 29, dok je onih od 18-30 bilo  21. Djece do 14 godina bila je 1, a umirovljenika 9. Najveći broj volontera volontirao je do 10 sati – 131 volontera, 8 volontera volontiralo je 11 do 30 sati, 4 volontera volontiralo je između 31 i 90 sata, a 2 volonterke iznad 100 sati. Na međunarodni Dan volontera 5.12. najbolje volonterke  smo nagradili prigodnim darovima u tri kategorije-mladi volonter, volonter opće populacije i volonter senior. Najboljim volonterima Srme na prigodnoj svečanosti dodijeljene zahvalnice i prigodne nagrade za najveći broj volonterskih sati u 3 kategorije: mladi volonteri do 29 g. Ana Galić, najbolji volonter od 29-60 Marija Mandac, te najbolji volonter senior Katica Cvrlje, te 2 posebne nagrade za dugotrajno volontiranja Višnja Miloš za volontiranja na dječjim radionicama i Stipe Maleš iz Centra Juraj Bonači za dugotrajno volontiranje na javnim akcijama. Posebne zahvalnice Udruge MI ''Otisak srca'' i nagrade primile su volonterke Višnja Miloš za nesebično volontiranje na radionicama za djecu i Ana Galić koja je volontirala u Pravnom savjetovalištu i drugim programima.

VOLONTERSKE AKTIVNOSTI I AKCIJE U 2019.g.

U 2019. godini smo imali 39 volonterskih akcija i aktivnosti :

1. I u 2019. godini srijedom smo provodili Dječje radionice „Kultura za djecu Sinja“ od sredine siječnja  do svibnja i od listopada do prosinca. Na realizaciji aktivnosti imamo 58  (7  volonterki )  dolazaka volonterki koji su ostvarili 116 volontiranja

U 2019. godini smo u suradnji s Gradom Sinjem i Crvenim križem Sinj imali 4 akcije sakupljanja hrane za socijalnu samoposlugu i to:

2. 20.02 Obilježili smo Dan socijalne pravde sakupljanjem hrane u prodajnom centru Kaufland s volonterima Centra Juraj Bonači. Na akciji je bilo 12 volontera s 24 sati volonterskog rada.

3. 13.05.2019. sudjelovalo  je 10 volonterki s 20 sati volonterskog rada

4. 11.10.2019. sudjelovalo 9 volonterki s 18 volonterskih sati

5. 13.12.2019. sudjelovalo 3 volontera s 9 volonterskih sati

6. Kroz eko sekciju smo obilježili Dan ekologije 22.2 šetnjom u gradski park. U realizaciji su pomogle 2 volonterke s 4 sata volontiranja

7. Upravni odbor se sastao dva puta, to je 12 volonterskih sati

8. Volonterke smo imali i na kreativnim radionicama za žene, ukupno 2 volonterska sata

9. Kroz edukativne radionice i šetnje eko sekcije prošlo je 5 volonterki s 14 dolazaka što je 28 sati volontiranja

10. Kroz program Besplatne pravne pomoći volontirale su 4 volonterke sa 168 sati volonterskog rada

11. Na smotri Maškara cetinskog kraja, gdje se volonterski dijelili  hrana za sudionike sudjelovalo je 7 volonterki s 28 sati volonterskog rada

12. Skupština je održana 2 puta tijekom godine i to je 24 volonterska sata

13. U 2019. godini smo organizirali dva predavanja što se tiče zdravlja i tu je sudjelovalo 5 volonterki s 10 sati volontiranja

14. 14.3 održali smo obilježavanje pokreta prirode Lijepa naša šetnjom na Stari grad u kojem su sudjelovale i 3 volonterke s 9 sati volonterskog rada

15. I u 2019. godini smo pomogli Klubu žena u realizaciji akcije Dan narcisa. Na akciji je sudjelovalo 21 volonterka s 63 sata volonterskog rada

16. Obilježili smo Svjetski dan zdravlja šetnjom uz Gorućicu, vodič je volonterski to odradio i to je 3 sata volontiranja

17. U SSŠ Bana Josipa Jelačića, nakon prezentacije o volonterstvu u razredu kuhara,  učenici su održali akciju kuhanja hrane za beskućnike u Splitu. Sudjelovalo je 14 volontera sa 70 sati volonterskog rada

18. Nakon edukacije za Školske volonterske klubove učenici Gimnazije Dinka Šimunovića su uređivali školsko dvorište i oslikali stol kojeg  je osigurala Udruga Srma

19. 23.4. Obilježili smo Dan planete Zemlje na kojoj su sudjelovale 4 volonterke s 4 sata volonterskog rada, a više od 50 naših sugrađana je crtežom pokazalo što žele sačuvati u prirodi

20. Obilježili smo Međunarodni dan obitelji 15.5. podižući svijest sugrađana o važnosti ostanka starijih osoba u svom domu kao i prava djece. Sudjelovalo je 4 volonterke s 4 sata volontiranja

21. Za Međunarodni dan biološke raznolikosti, postavili smo izložbu Šume su pluća svijeta. Na postavci i otvaranju izložbe sudjelovalo je 2 volontera s 5 sati volonterskog rada

22. S Školskim volonterskim klubom SSŠ Bana Josipa Jelačića imali smo akciju posjeta starijim osobama, na akciji su sudjelovale 3 učenice i dvije profesorice, ostvarile su 15 sati volonterskog rada

23. Dvije volonterke Srme volontiraju u Crvenom križu na održavanju, slaganju i podjeli odjeće i obuće i kroz 2019 godinu su ostvarile 341 sati volonterskog rada

24. Volonterski klub TIŠ Ruđera Boškovića organizirao je uz našu pomoć akciju Sigurnost u prometu na kojoj je sudjelovalo 6 volontera s 12 sati volonterskog rada

25. Početkom lipnja obilježili smo Svjetski dan zaštite okoliša, šetnjom, edukacijom i čišćenjem staze do Starog grada. Sudjelovalo je 7 volontera s 21 satom volontiranja

26. Organizirali smo poludnevni edukativni izlet na zaštićeni krajobraz Sutina, u realizaciji na je pomoglo 7 volontera s 21 satom volontiranja

27. U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Vrlika smo organizirali akciju čišćenja dvorišta starih i nemoćnih. Sudjelovalo je 8 volontera sa 16 volonterskih sati, a između ostalih volontirali su i korisnici Centra Fra Ante Sekelez Vrlika

28. S Udrugom maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata održali smo eko akciju čišćenja rijeke Cetine. Sudjelovalo 8 volontera sa 16 sati volonterskog rada

29. Na kreativnim radionicama „Ljeto je eto, a što sad?“ sudjelovalo je 5 volonterki sa 64 sata volonterskog rada s 32 dolaska

30. Na završnoj izložbi kreativnih radionica „Ljeto je eto, a što sad?“ sudjelovalo je 15 volontera s 45 sati volonterskog rada

31. Kroz godinu smo na našim stranicama smo predstavljali lokalne organizatore volontiranja i same volontere. Ispravke i lekturu radova je volonterski odradila naša članica  i za to joj je trebalo 12 sati volonterskog rada

32. I u 2019. smo pomogli Klubu žena u organizaciji i provedbi akcije Dan ružičaste vrpce na kojoj je sudjelovalo 17 volonterki s 34 sati volonterskog rada.

33. Sa školom Marka Marulića smo organizirali edukativni izlet za djecu u zaštićeni krajobraz Sutinu, sudjelovalo je i 9 volonterki s 36 sati volonterskog rada

34. Proveli smo natječaj za likovne i literarne radove na temu prava djece. U ispravku pristiglih radova sudjelovale su dvije volonterke s 4 volonterska sata

35. 19.11. Imali smo obilježavanje Međunarodnog dana prava djeteta, gdje smo na Sinjskoj Pijaci izvjesili najbolje dječje radove na kojoj su sudjelovale 4 volonterke s 4 sata volonterskog rada

35. Na dodjelu nagrada djeca su stigla u pratnji mentora i roditelja koji su to odradili volonterski, bilo ih je ukupno 14 s 14 volonterskih sati

36. Na tradicionalnoj akciji Dosta je, neću nasilje sudjelovalo je 13 volontera s 13 sati volonterskog rada

37. 5.12. Imali smo obilježavanje Međunarodnog dana volontera podjelom letaka, sudjelovalo je 15 volontera s 15 sati volonterskog rada.

38. Organizirali smo akciju sadnje botaničkog vrta u O.Š. Marka Marulića na kojoj je sudjelovalo 4 volontera s 8 sati volonterskog rada

39. Na ostalim poslovima je sudjelovao 1 volonter s 10 volonterskih sati

NOVI VOLONTERI

U 2019.g. prijavilo se 7 novih volontera za volontiranje:

ime i prezime volontera

spol

broj godina

mjesto

područje volontiranje

datum prijave

1

Anja Jenjić

ž

21

Glavice

Pravna pomoć i dr.

05.02.2019.

2

Ivana Galić

ž

23

Sinj

Sva područja

06.02.2019.

3

Julijana Galić

ž

57

Sinj

Sva područja

06.02.2019.

4

Josipa Grabovac

ž

40

Sinj

Sva područja

12.09.2019.

5

Dijana Budimir-Bekan

ž

25

Turjaci

Sva područja

19.12.2019.

6

Marija Budimir-Bekan

ž

22

Turjaci

Sva područja

19.12.2019.

7

Iris Budimir-Bekan

ž

22

Turjaci

Sva područja

19.12.2019.

Građane se putem javnih istupa na lokalnom Hit radiju i kroz javne volonterske akcije poticalo na volontiranje i educiralo o volonterstvu i istovremeno poticalo na građanski aktivizam kroz javno zagovaranje i individualni rad s građanima, a manje s mjesnim odborima.

VOLONTIRANJE ZA MLADE – VOZAM za učenike srednjih škola, studente i opću populaciju mladih tijekom cijele godine i za vrijeme školskih praznika. Volontiranje u lokalnoj zajednici za lokalnu dobrobit preko lokalnih volonterskih inicijativa: pomoć u provedbi volonterskih aktivnosti mjeseca, pomoć u provedbi kreativnih radionica za djecu 11. Kulturnog ljeta za djecu ''Ljeto je eto, a šta sad?'' u srpnju 2019., pomoć u provedbi kreativnih radionica za djecu ''Kreativno slobodno vrijeme'' tijekom školske 2018./2019.g. i 2019./2020.g., posjete i pomoć starijima u njihovim domovima, ostale volonterske aktivnosti      10/2018.-7./2019.

52 mladih volontiralo 303 sata u gore navedena 4 volonterska programa za mlade među kojima: 6 mladih osoba s teškoćama, 40 učenika i studenata (6 studenata i 34 učenika), 3 nezaposlene osobe, te mladi iz opće populacije:

POVEZIVANJE VOLONTERA I ORGANIZATORA VOLONTIRANJA

Srma je također povezala 25 volontera i 10 organizatora volonterskih aktivnosti. U provedbi 12 volonterskih akcija i programa volonteri su volontirali 44 puta, odnosno 90 sati.

 

Organizator volontiranja

Aktivnost

1

TZ Sinj

Podjela hrane na Sajmu sela

2

Klape Gospi sinjskoj

Pomoć u organizaciji festivala

3

KUS Sinj

Noć muzeja

4

Grad Sinj, Turistička zajednica Grada Sinja

Podjela graha na smotri mačkara

Podjela hrane na Sajmu sela

5

Klub žena liječenih na dojci

Dan narcisa

Dan ružičaste vrpce

6

Udruga  Sinjski urbani kulturni pokret (SKUP)

Festival SARS

7

Klape Gospi sinjskoj

Festival Klapa

8

Crveni Križ Sinj

Slaganje i sortiranje odjeće

9

Grad Vrlika

Posjet starijima i uređenje dvorišta

10

Općina Hrvace

Eko čišćenje rijeke Cetine

11

Kulturno umjetničko središte (KUS) Sinj

Pomoć na Kamičak etno festivalu

12

JU Krš i more

Pošumljavanje Sutine

JAVNA PROMOCIJA VOLONTERSTVA I VIDLJIVOST VOLONTIRANJA

Promocija volonterstva kroz predstavljanje lokalnih volontera i organizatora volontiranja - razgovori s osobnim iskustvom i fotografije volonterskih aktivnosti. U 2019.g. bilo je ukupno 12 predstavljanja, 7 udruga i 5 lokalnih volontera.

br.r.

Puni naziv organizatora volontiranja

Volonterski sadržaji

datum online objave

1

Udruga UPSUS

Dječije radionice, Rock škola, Slušaonica, Kašetarnica

15.01.2019.

2

Udruga maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata

Konjička karavana, Memorijalna regata, Obilježavanje obljetnice oluje, Obilježavanje pada vukovara

31.01.2019.

3

Promotor kulturnog događaja Gaj Laberije

Promoviranje Stela Gaja Laberija u turističke svrhe i ideje da je početak igre nogomet upravo u Dalmatinskoj zagori

25.03.2019.

4

Turistička zajednica Grada Sinja

Promoviranje turizma i turističkih potencijala Sinja

08.04.2019.

5

Krnjevalska udruga Grada Sinja

Očuvanje tradicije pokladnih običaja u Sinju

29.04.2019.

6

S.K.U.P.

Organiziranje i promocija kulturnih događaja za mlade

14.05.2019.

7

Centar Juraj Bonači

Psihosocijalna podrška, rana intervencija, mreža odnosa korisnika s ostalim dionicima društva

06.06.2019.

 

br.r.

Ime i prezime volontera

Mjesto

Organizatori volontiranja

datum online objave

8

Ana Galić

Sinj

Zbor Gospe Sinjske, Srma

21.01.2019.

9

Luka Prolić

Sinj

Udruga Cjelovit život

15.04.2019.

10

Zoran Šabić

Sinj

Krnjevalska udruga grada Sinja

31.05.2019.

11

Ante Bare Bošnjak

Hrvace

KUD Hrvace

17.06.2019.

12

Božidar Jadrijević

Glavice

Udruga promotor kulturnih događaja Gaj Laberije, Udruga nezaposlenih branitelja Sinj

19.07.2019.


1.2.4.
Razvoj korporativnog volontiranja

U 2019.g. za potrebe aktivnosti Srme volontirali su profesori sinjskih srednjih škola oko organizacije volonterskih akcija sa srednjoškolcima. Volontirala su 3 profesora s ukupno 22 volonterska sata u okviru edukacije učenika za organizaciju volonterskih aktivnosti.

 

1.2.5. Suradnja s Mjesnim odborima

U 2019.g. s MO se nije ostvarila suradnja u vezi provedbe aktivnosti.

1.3. MEĐUSEKTORSKA SURADNJA

1.3.1. Suradnja s dionicima iz javnog i gospodarskog sektora u svrhu lokalnog razvoja i pripremanje zajedničkih projekata

PARTNERSTVA U 2019.

 

NAZIV LOKALNOG DIONIKA

Naziv projekta u kojem se ostvaruje partnerstvo

1

Grad Sinj

Socijalna samoposluga Grada Sinja

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

2

Gradsko društvo crvenog križa Sinj

Socijalna samoposluga Grada Sinja

3

Općina Hrvace

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

4

Grad Vrlika

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

5

Gimnazija Dinka Šimunovića

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

6

Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

7

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića

LOVOR - Lokalni volonteri za razvoj

8

Osnovna škola Marka Marulića

RERA - Rana edukacija za razvojni aktivizam


SURADNJA U 2019.:

 1. Centar za socijalnu skrb Split - Obiteljski centar
 2. Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Split podružnica Sinj
 3. Centar za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez", Vrlika
 4. Centar za socijalnu skrb - Ispostava Sinj
 5. FINA Sinj
 6. FINA Trilj
 7. Gimnazija Dinka Šimunovića
 8. Grad Sinj
 9. Grad Trilj
 10. Grad Vrlika
 11. Gradsko društvo Crvenog križa Sinj
 12. Gradsko društvo Crvenog križa Vrlika
 13. HZMO ispostava Sinj
 14. HZZO Ispostava Sinj
 15. Klub žena liječenih na dojci Sinj
 16. Kulturno umjetničko središte Sinj
 17. Općina Hrvace
 18. Općina Otok
 19. OŠ Ivana Mažuranića Han
 20. Osnovna škola Marka Marulića
 21. Sinjsko pučko kazalište
 22. Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića
 23. Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića
 24. Turistička zajednica grada Sinja
 25. Udruga Kultura u prometu (KUP)
 26. Udruga maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije
 27. Udruga osoba s invaliditetom Trilj
 28. Udruga tjelesnih invalida Sinj UTIS
 29. Udruga UPSUS (Udruga za promicanje suvremene umjetnosti Sinj)
 30. Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije – Ispostava Sinj

1.3.2. Suradnja s dionicima iz javnog i gospodarskog sektora u svrhu lokalnog razvoja i pripremanje zajedničkih projekata za korištenje sredstava iz EU fondova projekata

Udruga Srma je skupa s Gradom Sinjem i dvije druge lokalne udruge sudjelovala u pripremi projekta za prijavu na natječaj Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika (ESF, Učinkoviti ljudski potencijali). Rezultati još nisu objavljeni.

1.4. MREŽA UDRUGA GRADA SINJA

I u 2019.g. Udruga Srma je nastavila suradnju i partnerstva na planu različitih aktivnosti s lokalnim udrugama, ali kroz neformalno i povremeno umrežavanje radi zajedničkih aktivnosti i projekata. Udruga Srma je i članica Lokalne akcijske grupe čime pridonosi lokalnoj suradnji i umrežavanju.

1.4.1. MREŽA UDRUGA GRADA SINJA – MUGS

Iako nema aktivnosti u neformalnoj mreži pokrenutoj 2010.g., postoji dobra suradnja među lokalnim udrugama. Udruga Srma je sudjelovala u aktivnosti inicijative ''Grad Sinj prijatelj djece'', te je pripremala potrebnu dokumentaciju za provedbu procedure koja je zapela na prikupljanju informacija od lokalnih dionika o aktivnostima koje nude za djecu na području Grada Sinja. Nakon što je Goran Ugrin dao ostavku na mjesto koordinatora, poslije nije bilo daljnjih sastanaka ni dogovora.

Udruga Srma je i članica LAG-a Cetinska krajina te sukladno svojim mogućnostima sudjeluje u radu iste.

1.4.2. ZAJEDNIČKE AKCIJE – provedba zajedničkih akcija

Udruga Srma je nastavila suradnju s drugim udrugama na realizaciji zajedničkih akcija ili pružala podršku drugim udrugama u provedbi njihovih aktivnosti -    Udruga Kultura u prometu (KUP),     Udruga maloljetnih dragovoljaca domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije,     Udruga osoba s invaliditetom Trilj, Udruga tjelesnih invalida Sinj UTIS,   Udruga UPSUS (Udruga za promicanje suvremene umjetnosti Sinj), Klub žena liječenih na dojci Sinj.

2. CENTAR ZA KVALITETU ŽIVLJENJA

2.1. SOCIJALNE USLUGE

2.1.1.   ''ZAŠTITA STARIJIH OSOBA OD SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U CETINSKOJ KRAJINI'' - izvaninstitucionalni oblik skrbi o starijim osobama i prevencija institucionalizacije

Starijim osobama Srma je u 2019. nudila 4 programa: volontiranje za starije, kreativne radionice za žene, 2 javno-zdravstvena predavanja, kućni posjeti starijima.

VOLONTIRANJE STARIJIH

15 volontera seniora volontiralo u 5 volonterskih programa za seniore: pomoć u provedbi volonterskih aktivnosti mjeseca, pomoć u provedbi kreativnih radionica za djecu tijekom školske godine, humanitarne akcije skupljanje hrane i higijenskih artikala za socijalnu samoposlugu Grada Sinja, organizacija i provedba dječje izložbe, vlastite volonterske aktivnosti.

KREATIVNE RADIONICE ZA ŽENE

Inkluzivne besplatne kreativne radionice za žene odvijale su se jednom tjedno u trajanju od sat i pol. Na 31 radionici sudjelovalo je 19 žena sa 252 dolaska, od 18 godina naviše različitih socijalnih statusa. Cilj je socijalizacija žena, kvalitetno slobodno vrijeme, uključenje starijih žena i žena iz ranjivih skupina (osobe s teškoćama u razvoju, bolesne, nezaposlene, socijalno izolirane) radi bolje kvalitete života i stjecanje novih vještina kojima će oplemeniti svoj život, te premostiti generacijski jaz na radionicama na kojima sudjeluju žene od 19 do 79 godina života. Žene stvaraju raznim tehnikama s naglaskom na tehnike oslikavanja stakla, salvetiranja, šivanja, kukičanja, pletenja, patchworka, graviranja stakla i slično. Pri tome vještije polaznice drugima pomažu kod savladavanja raznih tehnika ručnog rada. Fotografije i video zapisi s odvijanja samih radionica objavljivali su se na Facebook stranici Udruge Srma radi bolje vidljivosti i informiranja javnosti. Dio materijala nabavljen je iz proračuna Grada Sinja, a dio smo dobili donacijama građana.

2 JAVNO-ZDRAVSTVENA PREDAVANJA

Edukativno javno predavanje ''Mentalno zdravlje starijih osoba – demencija, Alzheimer i palijativna skrb" u Galeriji Galiotović u Sinju 13.3.2019. održale su članice Udruge za palijativnu skrb i mentalno zdravlje Split VITA PLUS: Mirjana Gojsalić, bacc.tehn.med, Andrijana Grgić, mag.publ.admin, Damira Babić, bacc. tehn. med.

U dvorani Galerije Galiotović u Sinju 6.3.2019. edukativno javno predavanje na temu: ''PROFILAKSA MIGRENE NOVIM METODAMA'' održala je Prof.dr.sc. Marina Titlić, specijalist neurolog u KBC-u Split.

KUĆNI POSJETI STARIJIM OSOBAMA

Dan ljudskih prava - UN od 1950. 10.12. Volonterski posjet starijima u njihovim domovima, pomoć u kući na području Grada Sinja – razgovori i druženje sa 10 starijih osoba u njihovim domovima, uz razgovor i druženje. Sudjelovalo je 8 volontera.

2.1.2.    KULTURA ZA DJECU SINJA I OKOLICE - KREATIVNO SLOBODNO VRIJEME ZA DJECU UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA - kreativne radionice za djecu iz osnovnih škola: glina, slikanje, svaštara i ručni rad

Udruga Srma je od siječnja do svibnja, te od listopada do prosinca 2019. organizirala jednom tjedno (srijeda) program slobodnog vremena za djecu u kojem su se provodile kreativne radionice slikanja, izrade igračaka, šivanja i svaštare koje su za djecu potpuno besplatne. Uz njih organizirane su i radionice u srpnju u okviru programa 11. Kulturnog ljeta za djecu ''Ljeto je eto, a šta sad?'' i to tri puta tjedno. Radionice su se odvijale u prostorijama Udruge Srma u radionici opremljenoj svim potrebnim namještajem, alatima i materijalima za nesmetanu provedbu.

Radionice su vodile dvije voditeljice s dugogodišnjim iskustvom provedbe radionica za djecu uz podršku volontera (Snježanka Jadrijević – slikanje, šivanje, svaštara, Dijana Filipović Grčić – svaštara, šivanje, izrada igračaka). Radionice su bile besplatne, a najavljene su na web stranici i Facebook profilu Srme i u lokalnim medijima, kao i na javnim akcijama  na kojima su dijeljeni letci. Roditelji su ispunili prijavnicu za sudjelovanje djece u kojoj su ujedno dali suglasnost za fotografiranje i objavu informacija i fotografija u javnosti. Na svako radionici djeca se vlastoručno potpisuju i temeljem toga izrađuje evidencija tabela. Za radionice su korišteni materijali nabavljeni iz donatorskih sredstava, materijali koje su donirali građani i članovi i volonteri Udruge Srma, te razni rabljeni materijali koji su na radionicama reciklirani uz sve mjere brige o higijeni i čistoći.

KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE - besplatne kreativne radionice za djecu održavale su se jednom tjedno. Na ukupno 31 radionici sudjelovalo je 42 djece, a provodile su se uz podršku 7 volontera. Cilj je prevencija rizičnog i asocijalnog ponašanja djece i mladih, naročito raznih oblika ovisnosti i njihovih negativnih posljedica u općoj populaciji djece s naglaskom na stjecanje pozitivnih stavova i zdravih stilova života, te popularizacija kreativnog stvaralaštva djece. Djeca su stvarala raznim tehnikama: likovna radionica, radionica ručnog rada (šivanje, krojenje, pletenje, tkanje i druge vrste ručnog rada koji se naslanja na lokalnu tradiciju etno stvaralaštva), kreativna radionica otvorenog tipa  – ''Kreativna svaštara'' – reciklaža materijala za stvaranje novih ukrasnih i uporabnih predmeta s naglaskom na očuvanje okoliša, te radionice s temama i sadržajima koje predlože djeca i volonteri. Fotografije i video zapisi s odvijanja samih radionica objavljivali su se na Facebook stranici Udruge Srma radi bolje vidljivosti i informiranja javnosti. Dio materijala je nabavljen iz proračuna Grada Sinja, dio je osiguran iz projekta RERA-Rana edukacija za razvojni aktivizam od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a dio su donirali građani.

11. SINJSKO KULTURNO LJETO ZA DJECU ''LJETO JE ETO, A ŠTA SAD?''.

U 12 dana provedbe kroz ljeto je prošlo 41 dijete sa 225 dolazaka. Proveli su ukupno 18 školskih sati na kreativnim sadržajima. Provedeno je 12 radionica – likovne, šivanje, izrada igračaka, uporabnih i ukrasnih predmeta od raznih novih i recikliranih materijala, 11 koje su se odvijale u prostorijama Udruge Srma i jedna radionica na samoj završnoj izložbi-socijalni rad izrade Maslačka- gdje su se djeca učila toleranciji, komunikaciji i timskom radu. Napravili smo 1 završnu izložbu sa 300-njak dječjih radova s radionica u parku ispod crkve na Šetalištu Alojzija Stepinca. Na otvaranju izložbe predstavili smo i mali turistički vodič za djecu osnovnih škola „Moj naj zavičaj“. Provedbu programa 11. sinjskog kulturnog ljeta za djecu pomoglo je ukupno 17 volontera, od čega 2 maloljetna volontera učenika osnovnih i srednjih škola. Volontirali su ukupno 123 sata.

ZAVRŠNA VEČER 11. KULTURNOG LJETA ZA DJECU NA ŠETALIŠTU ALOJZIJA STEPINCA - 25.7.2019.             Na završnoj izložbi je postavljeno 300-tinjak dječjih radova uz pomoć same djece i volontera.    Dok je trajalo postavljanje izložbe djeca su imala socijalni rad izrade Maslačka i uživala su u tome, kako oni stari tako i oni koji su taj dan došli prvi put. Djeca su socijalni rad izrađivala cijelo vrijeme postavljanja izložbe što je oko 1,5 školski sat. Na završnoj izložbi je sudjelovalo 27 djece.  U postavljanju izložbe pomoglo je 14 volontera s 42 volonterska sata. Nakon što su voditeljice radionica i djeca kazali nekoliko prigodnih riječi izložba je i službeno otvorena. Djeca i svi posjetitelji su imali prigodnu zakusku, a nakon izložbe djeca su svoje radove ponijeli kući u trajno vlasništvo.

2.2. ZAŠTITA ZDRAVLJA - PROGRAMI PREVENCIJE I ZAŠTITE ZDRAVLJA

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA STARIJE I DJECU

Od 1.11.2018.g. Udruga Srma pokrenula je i službeno Psihološko savjetovalište u kojem psihologinja Maršić pruža psihološku podršku djeci u okviru projekta ''RERA – rana edukacija za razvojni aktivizam'' temeljem Ugovora o djelu do kraja studenoga 2019. Usluge psihološkog savjetovališta za djecu osnovnoškolske dobi pružaju na upit i dalje pruža volonterka i članica Srme, stručna suradnica psihologinja Slavenka Maršić.

Školska psihologinja je temeljem Ugovora o djelu pružala savjete jednom tjedno osobno u uredu Srme i to četvrtkom od 17 do 19 sati. Za upite roditelja psiholog je dostupan i drugim danima putem e-maila i telefonom.  Održano je ukupno 30 tjednih savjetovanja psihologa za djecu. Ukupno je 21 dijete primilo psihološku pomoć ili savjete s područja Grada Sinja i drugih mjesta u Cetinskoj krajini, od čega je troje djece u dugotrajnom tretmanu. Sa područja Grada Sinja bilo je 8 djece iz 4 naselja, od čega 2 u dugotrajnom tretmanu. S područja Općine Hrvace bilo je 5 djece, iz Općine Dicmo bilo je 3 djece, Općine Otok 2, Grada Trilja 2 djece, te s područja Grada Vrlike 1 dijete. Usluga se financirala iz proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (projekt RERA).

2.2.1.   EDUKATIVNI PROGRAM – JAVNA PREDAVANJA u svrhu zaštite zdravlja

Srma je organizirala 2 javna predavanja, te je pomogla u organizaciji dvije preventivne akcije.

Prvo edukativno javno predavanje ''Mentalno zdravlje starijih osoba – demencija, Alzheimer i palijativna skrb" u Galeriji Galiotović u Sinju 13.3.2019. održale su članice Udruge za palijativnu skrb i mentalno zdravlje Split VITA PLUS: Mirjana Gojsalić, bacc.tehn.med, Andrijana Grgić, mag.publ.admin, Damira Babić, bacc. tehn. med.

Edukativno javno predavanje U dvorani Galerije Galiotović u Sinju 6.3.2019. održano je predavanje na temu: ''PROFILAKSA MIGRENE NOVIM METODAMA''. Prof.dr.sc. Marina Titlić, specijalist neurolog u KBC-u Split govorila je o najčešćim uzrocima pojave migrena, važnosti diferencijalne dijagnostike i odabira terapija. Nakon predavanja dr. Titlić je odgovarala na pitanja prisutnih koje je najviše interesiralo koju terapiju odabrati i kako izbjeći okidače koji dovode do pojave migrena.

Udruga Srma se pridružila Klubu žena liječenih od raka dojke Sinj u provedbi javnih akcija podizanja svijesti građana o važnosti prevencije bolesti – Dan narcisa i Dan ružičaste vrpce

Obilježavanje ''Dana narcisa'' – 22. i 23.03.2019.; cvijeće su darovale cvjećarnice i građani Sinja i okolice – u okviru akcije Europe Donne, a za podizanje javne svijesti o važnosti ranog otkrivanja raka dojke za smanjenje smrtnosti kod ovog oboljenja. Sudjelovala  je 21 volonterka s 63 sata volonterskog rada. Podijeljeno najmanje 300 primjeraka info letaka.

Dan ružičaste vrpce – 5. listopada 2019. - Dijeljenje informativnih i edukativnih materijala na središnjem gradskom trgu – javna akcija listopad 2019. Na akciji je sudjelovalo 17 volonterki s 34 sata volonterskog rada. Podijeljeno najmanje 300 komada info letaka.

2.2.2.   OČUVANJE ZDRAVLJA KROZ OČUVANJE OKOLIŠA, PROIZVODNJU ZRAVE HRANE I ZDRAVU PREHRANU – od 2011.

EKO SEKCIJA ZA DJECU Tijekom 8 mjeseci održalo se ukupno 30 eko sekcija za djecu. Od toga 17 u prostorijama Udruge Srma, a 13 u edukativnim šetnjama po prirodi. Ukupno je u eko sekciji sudjelovalo 32 djece. Izrađen jedan zajednički herbarij s 51 lokalnom biljkom na temelju kojih su na satima na eko sekciji proučavali pronađeno bilje, učili o njihovoj važnosti za čovjeka i životinje i bioodrživosti, kako ih zaštititi, kako se ponašati u prirodi i slično. Na provedbi aktivnosti je pomoglo 5 volontera s 28 sati volonterskog rada. Cilj je bio probuditi ljubav kod djece prema prirodi, ali i svijest o njenoj vrijednosti i bogatstvu (izvori pitke vode, endemske biljke i životinje).

Eko sekcija se odvijala jednom tjedno u trajanju od 75 minuta izvoditelj eko programa s djecom je radio na njihovoj edukaciji o biološkoj raznolikosti u Cetinskoj krajini. Voditelj je bio učitelj u mirovini Slaven Kardoš, autor dviju knjiga o zaštićenim krajobrazima u Cetinskoj krajini ''Sutina'' i ''Rumin''. Zajedno s voditeljem djeca su pripremila kratki sadržaj Malog vodiča - dio o prirodi. Dio o etno i kulturnom naslijeđu dodala je Srma i Turistička zajednica Grada Sinja. Rad voditelja eko sekcije financirao se iz projekta RERA Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

EDUKATIVNE PREZENTACIJE O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI U CETINSKOJ KRAJINI –  ukupno 6 power point prezentacija s fotografijama održano je izravno u 3. razredima OŠ Marka Marulića - partnera na projektu. Bila je to prilika za djecu da nauče više o bioraznolikosti, a djecu u Sinju da ih se motivira za projekt botaničkog vrta. Prezentacijama je obuhvaćeno ukupno 150 učenika iz 8 naselja na području Grada Sinja.

IZLET ZA DJECU U ZAŠTIĆENO PODRUČJE RJEČICE SUTINA - TERENSKA EKO EDUKACIJA - organiziran je jedan poludnevni izlet za članove eko sekcije u zaštićeno područje rječice Sutina na području Grada Sinja kako bi djeca na licu mjesta naučila najviše što mogu o rijetkim biljkama i životinjama. Uz podršku roditelja i volontera, te uz prethodnu edukativnu pripremu izlet u zaštićeni krajobraz Sutine je održan 8. lipnja. Sudjelovao je 21 korisnik. Pri tom su pomogla 3 volontera s 12 sati volonterskog rada.

BOTANIČKI VRT OŠ MARKA MARULIĆA – OBLIKOVANJE PRVE EDUKATIVNE STAZE - Sa stručnim službama škole dogovoren je izgled i sadržaj vrta, te određen obuhvat prve faze. Ovaj sadržaj se tek u kolovozu 2019. uvrstio u kurikulum škole, te se provodio početkom naredne 2019./2020. školske godine, kada su problem pričinjavali prosvjetni štrajk i gotovo mjesec dana kišnog razdoblja zbog čega se kasno počelo sa sadnjom. OŠ je trebala pripremiti teren, ali je to na kraju napravila Srma. Učenici skupa s djelatnicima škole i volonterima oblikovali su prvi stazu u prvom školskom botaničkom vrtu u Sinju s 30 novih biljaka koje su dijelom nabavljene projektnim sredstvima, dio je osigurao stručni suradnik na projektu. Partner na projektu nastavit će održavati botanički vrt i širiti ga prema svojim mogućnostima. Oblikovana je i zasađena prva edukativna staza u prvom školskom botaničkom vrtu na području Grada Sinja. S učenicima i djelatnicima partnerske škole Marka Marulića oblikovali smo edukativnu stazu i zasadili 30 novih biljaka na prvoj stazi u prvom školskom botaničkom vrtu na području grada Sinja11.12. Sudjelovalo je deset djece šestih razreda, dva djelatnika škole i dvije volonterke Udruge Srma s 8 sati volonterskog rada.

« natrag

 

Program se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Udruga Srma je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Grad Sinj

Splitsko-dalmatinska županija


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Hrvatski centar za razvoj volonterstva


Trostruko A za građane

Delegacija EU u RH

Zaklada Kajo Dadić

Općina Nerežišća

Pravobraniteljica za djecu

Swing Consulting

Hit Radio

Ferata

www.sinj.com.hr

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Radio Sunce

Web dizajn, izrada web stranica